Jump to content


Etap 4 Wczesnego dostępu - Dyskusja ogólna

ETAP4

  • Please log in to reply
No replies to this topic

WG_Lumberjack #1 Posted 26 May 2016 - 10:35 AM

    Polish Community Manager

  • WG Staff
  • 8
  • Member since:
    11-23-2011

Czekamy na wasze opinie dotyczące generalnego feedbacku, niezależnych planet, szpiegostwa, nowych ras i sposobów na zwycięstwo. Dajcie znać co myślicie o nowym panelu do projektowania statków i problemach z grą!

 

 

Master of Orion – Zmiany wprowadzone w aktualizacji v44.2

Szczegółowa lista zmian:

Ogólne

- [Ogólne] Dodano opcję wyboru ery początkowej podczas przygotowywania rozgrywki. Opcje: przedwarpowa, postwarpowa i zaawansowana.

- [Ogólne] Dodano możliwość ustawienia szybkości produkcji I przyrostu populacji podczas przygotowywania rozgrywki.

- [Ogólne] Zapisy gry są teraz uporządkowane wg daty.

- [Grafika] Dodano nowe modele galaktyki.

- [Grafika] Nowy rodzaj galaktyki: ogromna, niebieska, spiralna.
 
- [Ogólne] Usunięto przeciąganie myszą przy przygotowywaniu rozgrywki.

- [Szpiegostwo] Dodano informację o kolejce w opisie misji szpiegowskiej.

- [GSI] Dodano nowe teksty do paska wiadomości.


Linux
- [Linux] Naprawiono błąd występujący w Ubuntu, przez który użytkownik nie mógł zmienić rozdzielczości w trybie okienkowym.

- [Linux] Naprawiono błąd występujący w Ubuntu, przez który użytkownik nie mógł przejść w tryb pełnoekranowy (problem jest rozwiązany częściowo, ponieważ tryb pełnoekranowy działa tylko w domyślnej rozdzielczości danego monitora).

 
Rozgrywka

- [Szpiegostwo] Misje zbierania danych ujawniają teraz kolonie przeciwnika.

- [Szpiegostwo] Nowy rodzaj misji: wykradanie map.

- [Szpiegostwo] Dodano możliwość kolejkowania misji szpiegowskich.

- [Automatyczne ulepszanie statków] Schematy statków kolonizacyjnych, transportowców piechoty, transportowców cywilnych i fabryk kosmicznych są teraz automatycznie aktualizowane.
 
 
Równoważenie

- [Równoważenie] Zrównoważono kompozycję planetarną galaktyki (poprawiono algorytm malejących przychodów)

- [Równoważenie] Zmniejszono szybkość przyrostu populacji Silikoidów.

- [Równoważenie] Ulepszone planety zostały poprawione.

- [Równoważenie] Rasy z atutem Ulepszona planeta rozpoczynają teraz grę z planetą, której biom może zostać ulepszony.

- [Równoważenie] Dodano dodatkowe tunele czasoprzestrzenne do galaktyk okrągłych dużej I ogromnej.

- [Równoważenie] Transportowce piechoty nie usuwają już jednostek piechoty z kolonii.

- [Szpiegostwo] Długość misji została poprawiona.

- [Szpiegostwo] Efekt buntu trwa teraz 20 tur.

- [Bitwy taktyczne] Dodano celność bazową dla broni energetycznej.

- [Bitwy taktyczne] Zrównoważono ilość uszkodzeń na sekundę i przeżywalność statków
 

Sztuczna inteligencja

- [SI] Zwiększona efektywność SI w produkcji.

- [SI] Ulepszono strategie defensywne.

- [SI] Ulepszono strategie ofensywne.

- [SI] Ulepszono oceny planet i świadomość potencjału kolonizacyjnego.

- [SI] Ulepszono komendę Atak, która pozwala teraz na kilka działań w tej samej turze (np. atak i bombardowanie).

- [SI] Floty defensywne biorą teraz pod uwagę scenariusze natychmiastowych wrogów i zagrożonego imperium.
 
- [SI] Użycie radarów do sprawdzenia orbitalnych instalacji obronnych kolonii, jeśli to możliwe.


Interfejs użytkownika

- [Interfejs] Nowy górny pasek w trybie dla wielu graczy

- [Interfejs] Ulepszony ekran przygotowania rozgrywki.

- [Interfejs] Ulepszony ekran projektowania statków.

- [Interfejs] Dodano panel informacji o rasie do ekranu audiencji.

- [Interfejs] Poprawiono ekran szpiegowski.

- [Interfejs] Poprawiono okienko inwestycji.

- [Interfejs] Ustalono pozycję okienka budowania i wprowadzono w nim kilka ulepszeń.

- [Interfejs] Pakt o założeniu ambasady przemianowano na akceptację ambasady.


Tryb taktyczny

- [Ogólne] Spadek celności wraz z odległością i penetracja pancerza mają teraz wypływ na uszkodzenia zadawane przez broń.

- [Ogólne] Powiększono pola bitew.

- [Ogólne] Naprawiono szereg błędów i zwiększono ogólną wydajność.

- [Modyfikatory] Naprawiono szereg błędów i zmieniono modyfikator ognia ciągłego.

- [Samouczek] Dodano prosty samouczek bitew taktycznych.

- [SI] Poprawiono algorytmy SI i profile celownicze, zwiększając skuteczność SI w bitwie

- [Ogólne] Naprawy I usprawnienia do wprowadzenia do trybu taktycznego.

- [Bitwy taktyczne] Statki nie próbują już wykonywać manewrów oskrzydlających przeciw strukturom.


Lokalizacja

- [Lokalizacja] Szereg naprawionych błędów w dialogach i opisach.

 
Efekty dźwiękowe
  
- [Ogólne] Dodano efekty dźwiękowe dla imperatora Meklarów.

- [Ogólne] Dodano efekty dźwiękowe podczas audiencji u imperatora.

- [Ogólne] Dodano powiadomienia dźwiękowe dla szpiegów.
 
- [Audiencje] Dodano więcej dźwięków dla wszystkich ras.


Istotne naprawy błędów:

Naprawione błędy:

- [Naprawa błędów] Naprawiono wyjątek występujący przy wyborze rozkazu Buduj na statku pracowniczym, który ma się połączyć z innym statkiem.

- [Naprawa błędów] Naprawiono miękką blokadę występującą przy wydawaniu szpiegowi rozkazu Oczekiwanie.

- [Naprawa błędów] Naprawiono miękką blokadę w samouczku występującą po przełączaniu planet strzałkami klawiatury.

- [Naprawa błędów] Naprawiono przycisk wykupu.

- [Naprawa błędów] Naprawiono zawieszanie się przy próbie użycia modułu specjalnego Pole hipostatyczne (moduł jeszcze nie wprowadzony)

- [Naprawa błędów] Naprawiono sytuację, w której symulowana bitwa ze Strażnikiem Oriona mogła trwać wiecznie.

- [Naprawa błędów] Naprawiono błąd powodujący, że głos imperatora nie zatrzymywał się przy próbie pominięcia zebrania Rady.

Edited by WG_Lumberjack, 26 May 2016 - 10:39 AM.

1 user(s) are reading this topic

0 members, 1 guests, 0 anonymous users