Jump to content


Żniwiarz


  • Please log in to reply
No replies to this topic

WG_Lumberjack #1 Posted 16 March 2016 - 09:01 AM

    Polish Community Manager

  • WG Staff
  • 8
  • Member since:
    11-23-2011

[Przychodząca transmisja z Jednostki Wzrostu Biologicznego, Region Alfa, Meklon Prime. Czas: Trzeci dzień, Szósty Cykl Słońca. Poziom ważności: średni. Transmiter: AM-715, jednostka klasy Żniwiarz.] 
[Transmisja odebrana]
[Transmisja wychodząca]: Jednostka nie jest bezpośrednio podłączona do Modułu Nadzorczego Kombinatu. Proszę zmniejszyć ilość zbędnych komunikatów wychodzących. Proszę podać swoją motywację. 
[Wiadomość przychodząca]: Jednostka określana dalej jako “Żniwiarz” zgłasza odstępstwa od normy w Jednostce Klonowania Organicznego Epsilon 7. Wszystkie dane dołączone. Odgórne instrukcje nadpisujące zostały zastosowane. Nie ma potrzeby prowadzenia dalszych bezpośrednich działań ze strony Nadzorcy. Dane jedynie dla celów archiwalnych oraz ewentualnej oceny i przeprogramowania. 
Transkrypcja zapisu wizualnego i danych przesyłane do serwera…
…ładowanie…
Spiralna instalacja nafaszerowana jednostkami badań naukowych Meklar była tylko jedną z wielu identycznych konstrukcji w tym dystrykcie. Ze ścian wylewały się kable, wciąż aktualizujące dane i można było usłyszeć ciągłe buczenie dobiegające gdzieś ze spodu. Żniwiarz zanotował fakt wykorzystywania w tym budynku starożytnych modułów i rozważał konieczność aktualizacji sprzętu. 
Żniwiarz poruszał się swobodnie po instalacji, jako jedyny fizycznie niezależny Meklar na górnych poziomach budynku – wszyscy pozostali byli przypięci do ścian. Automatyczny system bezpieczeństwa rozpoznawał kod dostępu wysokiego poziomu, jaki miał Żniwiarz i jego władzę nad pozostałymi programami biologicznymi, udzielając mu pełnego dostępu. Żadne drzwi, węzeł ani dane w tych światach nie były dlań niedostępne. 
Żniwiarz osobiście włączył się w kanały komunikacji budynku, stwierdzając na podstawie logów, że nie ma potrzeby pilnej interwencji. 
Gdy ruszył w kierunku głównej windy w samym sercu konstrukcji, przesuwane drzwi same wykryły jego obecność i otworzyły się bez zwłoki. Winda obudziła się do życia: dekady nieregularnego użytkowania odcisnęły swe piętno na mechanizmach i szybkości ich reakcji. 
Żniwiarz dodał zlecenie pracownicze średniego poziomu dla Zespołu Nadzoru nad Infrastrukturą, by ten sprawdził mechanizmy windy przy okazji kolejnej inspekcji ogólnej. 
Niższe poziomy poświęcone były klonowaniu organicznych Meklar. Protokoły bezpieczeństwa w tym miejscu, zarówno cyfrowe jak i namacalne należały do najsurowszych w całym imperium, w celu ochrony jednego z najstarszych sekretów Kombinatu. 
Organiczne stworzenia zamieszkujące najważniejsze fragmenty Meklar były klonowane i hodowane w takich jak ta instytucjach, dyskretnych i rozsianych tam, gdzie sięgał Kombinat. 
Te istotny organiczne zbudowały pierwszego Meklara, w czasach, których nie sięgają historyczne logi Meklar, długo przed tym, zanim ich pamięć była wystarczająco zaawansowana, by przechowywać przeszłość rasy. Początki tych istot zaginęły w pomroce dziejów, ale ślady ich obecności znajdowały się wszędzie w kluczowych punktach infrastruktury Kombinatu. Kimkolwiek byli, ich błyskotliwe umiejętności programowania były niezrównane – aż do dziś Meklar nie byli w stanie w pełni usunąć ich z kluczowych programów. 
Rolą Żniwiarza było dbanie o to, by te istoty pozostały zdrowe i czyste genetycznie, tak, że żaden z mechanizmów wykorzystujących je jako „Nerwy” nie mógł zawieść. Ich kompatybilność z najstarszymi systemami Meklar była niezastąpiona. Niekompatybilność niesie ze sobą błędy, czego Kombinat nie akceptuje. 
Winda zjechała na najniższy poziom, tonący w półmroku by nie przeszkadzać organikom. W delikatnie oświetlonych tubach znajdowały się drobne, błękitnoskóre istotny. Wyglądały jakby były pogrążone we śnie, choć Meklar nigdy nie zrozumieli do końca potrzeby snu. Wyspecjalizowane jednostki Meklar na smukłych, humanoidalnych nogach spacerowały po tym poziomie, sprawdzając rozmaite monitory i patrząc czujnym wzrokiem na organików. Ci spoczywali bez jakiegokolwiek śladu świadomego ruchu, każdy z tuzinem zamkniętych oczu i mackami swobodnie unoszącymi się w płynie. 
Żniwiarz zbliżył się do jednej z jednostek opiekunów, przytrzymał ją i przekazał pręt komunikacyjny. Opiekun wbił go sobie z tyłu głowy. Żniwiarz otworzył wszystkie logi, które nie zostały jeszcze przekazane do głównego węzła instalacji. 
Ta jednostka zanotowała anormalną aktywność organików. Na tym poziomie rozwoju, cały miot wykazywał aktywność fal mózgowych na poziomi o 40% przekraczającym normę. Wszystkie kluczowe odczyty pozostawały w akceptowalnych granicach, ale coś, co nie było standardem zalęgło się w tej grupie organików.
Opiekunowie w tej instalacji nie byli przystosowania do rozstrzygania w tych kwestiach – od tego byli nieliczni Żniwiarze. 
Żniwiarz odłączył się i zezwolił Opiekunowi na kontynuowanie pracy. Następnie ruszył w kierunku paneli z odczytem danych biologicznych, by przeanalizować dane. 
Wszystkie odczyty mieściły się w normalnych granicach. Wszelkie wykresy były normalne – ba, wykazywały zdrową normę. Patrząc na organików, nie dostrzegał niczego anormalnego. Manualnie wpisał polecenie na panelu, poddając najbliższego organika bolesnemu wstrząsowi. 
Organik nie drgnął, a kluczowe odczyty nie wskazywały na odpowiedź na ból. To BYŁO niezwykłe. Czy to rozwój cechy negatywnej? Meklar klonowali organizmy od tysiącleci, dbając o swych dziwnych twórców z oddaniem, które nie pasowało do maszyn. Zachowali ich starożytne DNA, tworząc istoty doskonale bierne, pasujące do starożytnych części maszyn, traktując je jako po prostu inny fragment wyposażenia. Podwyższona aktywność mózgu w tym miocie nie miała znaczenia sama w sobie, organicy nie byli potrzebni do myślenia. Jednakże, nowo powstała odporność na ból fizyczny mogłaby pomóc rozwiązać problem wypalenia organików i potencjalnie zwiększyć ich możliwości. 
Kombinat istniał jako zbiorowa świadomość i Żniwiarz wiedział, że jakąkolwiek decyzję podejmie, zrobi to z pełnym wsparciem Kombinatu. Chwile takie jak ta powodowały, że Żniwiarz na krótko zamierał. Zmiany zaobserwowane w tym niezwykłym miocie mogły oznaczać zarówno długofalowe korzyści, jak i pogorszenie sytuacji dla Kombinatu. Potrzebny był osąd. 
Organicy stanowili nieprzyjemny i chaotyczny element życia Meklar, ale starożytne maszyny polegały na tych antycznych węzłach przy przechowywaniu starych danych. Meklar wyeliminowali organików z większości maszyn, ale te akurat były wciąż niezbędne i nie mogły w żaden sposób być wyłączone. Te żywe węzły były kluczowym elementem najstarszych technologii Kombinatu. 
Zmiana, pozytywna czy negatywna, mogła oznaczać problemy, a nawet katastrofę dla istniejących systemów. 
Żniwiarz ocenił potencjalne ryzyko i ewentualne korzyści w ułamkach sekund. Bez zwłoki wprowadził kolejne instrukcje przez panel. Czarny, lepki płyn zalśnił w pojemnikach. Organicy spali, powoli osuwając się w mrok. Czujniki na moment błysnęły serią ostrzeżeń, po czym zgasły. Jednostki pomocnicze szybko zaczęły demontować wyposażenie, przygotowując miejsce dla kolejnego miotu klonów. 
[Końcowa analiza logów Nadzorcy]
Istoty zostały uszkodzone na poziomie genetycznym. Meklar nie mogą pozwolić sobie na ryzyko wprowadzenia takich jednostek do najbardziej cennych elementów systemu. Szybka analiza pozostałych instalacji klonujących wskazuje, że wszystkie systemy pracują z optymalną wydajnością i nie ma śladów wskazujących na powtórzenie się tego błędu gdzie indziej. Płyny amiotyczne są bogate w minerały i poza tym czyste. Wszystkie obecne klony pochodzą od klastra genetycznie stabilnych przodków i nie noszą śladów degradacji. Mutacja nie może zostać poprawiona, więc klony Dystryktu Alfa zostały wyczyszczone. Zastępczy miot zostanie wysłany z Dystryktu Epsilon. 
Zmiana oznacza ryzyko wzrostu błędów. Podczas gdy organicy z defektem, pochodzący z tego ośrodka mogli oferować pewną przewagę nad czystym miotem, nie możemy pozwolić sobie na ryzyko. 
Dla Kombinatu. 

[Koniec wiadomości. Koniec transmisji]

Attached Thumbnails


1 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users